Affärsmannaskap, juridik, byggteknik och ekonomi
– vi erbjuder dig en fullservicetjänst

Vi på Duivens jobbar med fastighetsförmedling, förädling och investering och har lång erfarenhet och kompetens inom följande områden.

Affärsmannaskap är ett begrepp som ofta används inom affärsvärlden. Det handlar om en aktörs förmåga att kunna sin marknad, veta vad den vill ha samt att kombinera detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Affärsmannaskap är därför en av grunderna som Duivens bygger på.
Att alltid se till att ha exakt rätt avtal för rätt affär är inte alltid lätt. Vi erbjuder därför juridiska tjänster och rådgivning kring allt som berör fastighetsvärdering, förädling och investering.
Byggteknik inkluderar bland annat konstruktion och produktion av fastigheter, olika byggsätt och byggkunskap. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda även dessa typer av tjänster och samarbetar därför med några av de framstående aktörerna på marknaden.
Vi erbjuder även tjänster med en ekonomisk koppling och har därför möjligheten att utföra såväl investeringskalkyler, djupgående analyser och avkastningskalkyler etc. såväl inom bostäder till kommersiella objekt.
Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller om vi kan vara till hjälp på något sätt.

Historien om Duivens
För snart 35 år sedan ställde vi oss frågan: När det gäller de här stora besluten i livet; var man ska bo, om man ska bo i lägenhet, radhus, villa eller slott, om man ska hyra eller äga, gick tankarna till vad som verkligen är viktigt när man ska fatta beslut och om man väl beslutat sig för att köpa en bostad – vem kan man lita på?
Runt 1890 föddes det en man i ett avlägset land med en enorm arbetskapacitet. En person som aldrig tänkte på hur morgondagen skulle bli, utan hur tillvaron om 20 år skulle se ut. Från en liten markbit byggde han upp ett otroligt företag med stora marktillgångar, fastigheter och andra verksamheter under sina 95 levnadsår.
Denna man var min farfar. Han lärde mig vad affärer verkligen handlar om och att förtroende, helhet och långsiktighet är de ledord han alltid levt efter.
Så någon gång för 31 år sedan bestämde jag tillsammans med min man, Bertil, att förverkliga en gemensam dröm – att skapa ett fastighetsföretag som bygger på långsiktighet, kvalitet och alltid tar ett helhetsperspektiv, precis som min farfar en gång lärde mig.
Duivens startades därför med tanken att erbjuda de tjänster som är värdefulla vid uthyrning, försäljning eller köpa av såväl bostäder som kommersiella fastigheter – tjänster som affärsmannaskap, juridik, ekonomi och byggteknik. Duivens är därför mer än mäklare. Vi är den långsiktiga partnern som kan ge råd vid såväl vid köp, försäljning, uthyrning, renovering och investering – en fastighetsfirma som hjälper sina kunder från start till mål.
/Elisabeth Duivens


Elisabeth Duivens
Fastighetskonsult
Fastighetsmäklare
E-post: elisabeth@duivens.se
Telefon: 0708-27 17 50

Bertil Duivens
Fastighetsmäklare
E-post: bertil@duivens.se
Telefon: 0708-55 64 60